ΟΙ ενέργειες του βουλευτή Παύλου Βογιατζή

Μας έστειλαν και παρουσιάζουμε τα παρακάτω τρία κείμενα που αφορούν τις ενέργειες του βουλευτή Παύλου Βογιατζή για το κλείσιμο του Μουσείου του χωριού μας.

(Εξυπακούεται ότι με χαρά θα δημοσιεύσουμε κείμενα που αφορούν ενέργειες φορέων ή προσώπων για το ίδιο θέμα)
ΠΡΟΣ
Τους Πολιτικούς Συντάκτες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 29 Μαΐου 2014

Επείγουσα επιστολή προς τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Θεοδόσιο Πελεγρίνη, αλλά και σχετική Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, απέστειλε σήμερα το πρωί ο Βουλευτής, Παύλος Βογιατζής, μετά την ανακοίνωση εκ μέρους του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπεύθυνου για το Μουσείο Συλλογής Φυσικής Ιστορίας Βρίσας, κ. Γεώργιου Θεοδώρου, στο μοναδικό υπάλληλο του Μουσείου, κ. Κωνσταντίνο Κωστάκη, πως τίθεται σε διαθεσιμότητα.
Πρόκειται για μία απρόσμενη εξέλιξη, η οποία, όπως υπογραμμίζει ο Βουλευτής, εκτός από τις δυσάρεστες επιπτώσεις για την προσωπική και οικογενειακή ζωή του εν λόγω υπαλλήλου, ο οποίος επί σειρά ετών ήταν ο μοναδικός υπεύθυνος για την ασφάλεια και λειτουργία του μουσείου, απειλεί το ίδιο το Μουσείο, το οποίο πλέον δε μπορεί να λειτουργήσει και από σήμερα παραμένει κλειστό, κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περιόδου που έχει ήδη ξεκινήσει για το νησί της Λέσβου.
Ο Βουλευτής στην Ερώτησή του προς τον Υπουργό επισημαίνει τη σημασία των συλλογών του εν λόγω Μουσείου όχι μόνο για την περιοχή της Βρίσας, αλλά και για ολόκληρη τη Λέσβο, καθώς αποτελεί πόλο έλξης τουριστών κατά τη θερινή περίοδο, ενώ συγχρόνως παρέχει τη δυνατότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων στα σχολεία του νησιού, τονίζοντας επιπλέον, πως ενδεικτικό της σημασίας του συγκεκριμένου Μουσείου στην περιοχή, αποτελεί και το γεγονός ότι έχει προγραμματιστεί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών η κατασκευή και λειτουργία στη Βρίσα του Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου. Ζητά λοιπόν, από τον Υπουργό να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου ο μοναδικός υπάλληλος του Μουσείου της Βρίσας να μην τεθεί σε διαθεσιμότητα και να διασφαλιστεί η συνέχιση λειτουργίας του Μουσείου.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ
Τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών,
κ. Θεοδόσιο Πελεγρίνη

Αθήνα, 29 Μαΐου 2014

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,

Με λύπη πληροφορήθηκα χθες, ότι ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιος Θεοδώρου και υπεύθυνος για το Μουσείο Συλλογής Φυσικής Ιστορίας Βρίσας, παράρτημα του Μουσείου Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας του Πανεπιστημίου, ανακοίνωσε στο μοναδικό υπάλληλο του Μουσείου, κ. Κωνσταντίνο Κωστάκη, πως τίθεται σε διαθεσιμότητα, όπως άλλωστε προκύπτει και από το σχετικό πίνακα κατάταξης προσωπικού κατά σειρά βαθμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών της 07-02-2014 για τους υπαλλήλους ΔΕ Διοικητικού και έτσι από σήμερα το Μουσείο παραμένει κλειστό.

Μία εξέλιξη που δε συνεπάγεται δυσάρεστες επιπτώσεις μόνο για την προσωπική και οικογενειακή ζωή του εν λόγω υπαλλήλου, ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν μοναδικός υπεύθυνος για την ασφάλεια και λειτουργία του μουσείου, αλλά και για το ίδιο το Μουσείο, το οποίο πλέον δε θα μπορεί να λειτουργήσει, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περιόδου που έχει ήδη ξεκινήσει για το νησί της Λέσβου.

Προσωπικά, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τους λόγους που οδήγησαν τον κ. Θεοδώρου στην ανακοίνωση μίας τέτοιας απόφασης, ωστόσο ως Βουλευτής με μακρά θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, θεωρώ πως το Μουσείο της Βρίσας οφείλει να συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του, ιδιαίτερα εάν λάβει κανείς υπόψη του όχι μόνο τη σημασία των συλλογών που φιλοξενεί, αλλά και τις προσπάθειες που έχουν γίνει το Μουσείο αυτό και η περιοχή της Βρίσας να αξιοποιηθεί περαιτέρω μέσα από την κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου στην περιοχή.

Θα παρακαλούσα λοιπόν, να λάβετε υπόψη σας τις συνέπειες που μία τέτοια απόφαση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει για τη λειτουργία και τη σημασία του μουσείου τόσο για την τοπική κοινωνία, όσο και για ολόκληρο το νησί της Λέσβου, και να αναθεωρήσετε άμεσα την απόφαση περί διαθεσιμότητας του εν λόγω υπαλλήλου, ώστε το Μουσείο να παραμείνει ανοικτό για τους επισκέπτες του.

Με τιμή,
Παύλος Βογιατζής

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
• ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ:
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ

ΘΕΜΑ: Η συνέχιση λειτουργίας του Μουσείου Συλλογής Φυσικής Ιστορίας Βρίσας, Παράρτημα
του Μουσείου Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μετά την ανακοίνωση εκ μέρους του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπεύθυνου για το Μουσείο Συλλογής Φυσικής Ιστορίας Βρίσας, παράρτημα του Μουσείου Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας του Πανεπιστημίου, κ. Γεώργιου Θεοδώρου, στο μοναδικό υπάλληλο του Μουσείου, κ. Κωνσταντίνο Κωστάκη, πως τίθεται σε διαθεσιμότητα, όπως άλλωστε προκύπτει και από το σχετικό πίνακα κατάταξης προσωπικού κατά σειρά βαθμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών της 07-02-2014 για τους υπαλλήλους ΔΕ Διοικητικού, το Μουσείο της Βρίσας στη Λέσβο καθίσταται πλέον αδύνατο να συνεχίσει τη λειτουργία του και παραμένει από σήμερα κλειστό.
Η εξέλιξη αυτή εκτός από τις δυσάρεστες επιπτώσεις για την προσωπική και οικογενειακή ζωή του εν λόγω υπαλλήλου, ο οποίος επί σειρά ετών ήταν ο μοναδικός υπεύθυνος για την ασφάλεια και λειτουργία του μουσείου, απειλεί το ίδιο το Μουσείο, το οποίο πλέον δε μπορεί να λειτουργήσει, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περιόδου που έχει ήδη ξεκινήσει για το νησί της Λέσβου.
Ως Βουλευτής με μακρά θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, γνωρίζω πολύ καλά τη σημασία των συλλογών του εν λόγω Μουσείου όχι μόνο για την περιοχή της Βρίσας, αλλά και για ολόκληρη τη Λέσβο, καθώς αποτελεί πόλο έλξης τουριστών κατά τη θερινή περίοδο, ενώ συγχρόνως παρέχει τη δυνατότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων στα σχολεία του νησιού. Ενδεικτικό άλλωστε της σημασίας του συγκεκριμένου Μουσείου στην περιοχή, αποτελεί και το γεγονός ότι έχει προγραμματιστεί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών η κατασκευή και λειτουργία στη Βρίσα του Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου.
Με δεδομένες λοιπόν, τις συνέπειες που μία τέτοια απόφαση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αθηνών θα είχε για τη λειτουργία και τη σημασία του Μουσείου τόσο για την τοπική κοινωνία, όσο και για ολόκληρο το νησί της Λέσβου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
– Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου ο μοναδικός υπάλληλος του Μουσείου της Βρίσας να μην τεθεί σε διαθεσιμότητα και διασφαλιστεί η συνέχιση λειτουργίας του Μουσείου ;

29/05/2014 ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Κατηγορίες: Ειδήσεις. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

13 απαντήσεις στο ΟΙ ενέργειες του βουλευτή Παύλου Βογιατζή

 1. Ο/Η Μ.Μαργετα λέει:

  Ας ειναι καλα ο Θεοδωρος Βαλσαμιδης..τον ευχαριστουμε για το τεραστιο ενδιαφερον και την ενημερωση. Οι ιδιες επιστολες ηρθαν και σε μενα.

  • Ο/Η ΜΥΑΛΟ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ.... λέει:

   Πράγματι «εξαιρετικές» οι ενέργειες αυτουνού που με την ψήφο του τέθηκε ο υπάλληλος σε διαθεσιμότητα.
   Ο καημένος ο βουλευτής μας ο κ. Βογιατζής πάσχει με το πρόβλημα μας και στέλνει »χαρτιά» εδώ και κεί για να φανεί,ότι ενώ σαν νενέκος ψήφισε την διαθεσιμότητα ,εντούτοις με τις επιστολές και τα δελτία τύπου θέλει να μας δείξει οτι ενδιαφέρετε για μας .Είμαστε άξιοι των επιλογών μας.

  • Ο/Η ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ....... λέει:

   Καλοοό !!!!!!!!!!!
   Αυτοί που στηρίζουν πολιτικές απολύσεων ,αυτοί που με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους όταν είχαν θέσεις διοίκησης το 2009 στην Νομαρχία Λέσβου οδήγησαν το έργο του Μουσείου στον Καιάδα ….αυτοί σήμερα ενδιαφέρονται για τον Κώστα μας και το Μουσείο μας το οποίο τότε θυσίασαν στο βωμό των κομματικών τους σκοπιμοτήτων.

 2. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  κριμα να σπαταλιετε τοσο χαρτι και καποιοι αλλοι να μην εχουν κολοχαρτο να σκουπιστουν

 3. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  οπως σας εστρωσαν ετσι θα κοιμηθειτε

 4. Ο/Η ΜΥΑΛΟ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ.... λέει:

  Όσο γι’ αυτόν που μέχρι χθές αναρωτιόταν αν τα δελτία τύπου φέρνουν αποτέλεσμα ελπίζω να κοιμηθεί ήσυχος σήμερα το βράδυ.
  Βλέπετε δεν το έστειλε ο Π……. ! Ο Βογιατζής το έστειλε !!!!!!!!!!!

 5. Ο/Η Μ.Μαργετα λέει:

  Αν ειχες μοιαλο θα ξερες να μιλας και να εκτιμας για το καλο του τοπου..αλλα δεν ειναι τυχαιο το ονομα σου χαχαχα

 6. Ο/Η ΜΥΑΛΟ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ.... λέει:

  Πράγματι μυαλό κουκούτσι….

 7. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  ΠΑΥΛΟ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

  ΨΗΦΙΣΕΣ ΤΑ ΕΘΝΟΚΤΟΝΑ ΜΕΤΡΑ -ΜΝΗΜΟΝΙΑ

  ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ

  ΚΡΙΜΑ ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ Κ ΓΩ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΟΠΩΣ ΕΣΥ

  Δ.ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΗΣ

 8. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ?????

  ΚΥΝΗΓΑΕΙ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ??????

  Ο ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ??????/

  ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΛΤΕ ………. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΝΟΙΑΖΕΙ

  ΞΥΠΝΑΤΕ

 9. Ο/Η Μ.Μαργετα λέει:

  Το ξαναλεω τοσο μοιαλο εχεις και Γαληνο ψαξαμε αλλα ελειπε στον Καμμενο χτες γυρησε. Αφηστε με μενα δε βγαζετε ακρη πιον φησισα !

 10. Ο/Η ΑΛΗΘΕΙΑ λέει:

  Ξανά….λέω …ηρεμήστε σωθήκαμε ανοίγει το Μουσείο, διαμαρτυρίθηκε ο Βογιατζης….
  Γελοιότητες και κοροϊδία,κοντυλοφόροι και χαρτογιακάδες προσπαθούν να μας κοροϊδέψουν με χαρτιά εκ των υστέρων …..αυτοί έχουν διάφορα ονόματα, αλλά είναι όλοι ίδιοι (Βογιατζηδες ,Σηφουνακια ,Παληδες ,και Τετομπες) η ντροπή έχει όρια τα έχουν ξεπεράσει …….

  Θα έπρεπε οι»υπεύθυνοι» να έχουν θωρακίσει το Μουσείο από πριν, παίρνοντας μέτρα, ώστε να γίνει βιώσιμο ,αναδεικνύωντας το ώστε να μην κινδυνέψει .

  Όλα τα άλλα είναι κροκοδείλια κλάματα ,προσπαθώντας να αποποιηθούν τις ευθύνες..αυτή είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ.

 11. Ο/Η ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ....... λέει:

  Την Παρασκευή 16-5-2014 στο χωριό μας παρουσιάστηκε κλιμάκιο ΝεοΔημοκρατικό με επικεφαλής τον κ. Αθανασίου και τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Λέσβου κ. Καραγεωργίου για να στηρίξει τους »ανεξάρτητους » υποψηφίους τους στην τοπική αυτοδιοίκηση .
  Την ίδια ώρα τοπικά κομματικά τους στελέχη διαβεβαίωναν ότι δεν θα γίνει καμμιά υποβάθμιση σχολείου στην Λέσβο .
  Επιλεκτικά επίσης κρατούσαν στο συρτάρι τους και τις διαθεσιμότητες .
  Την Τετάρτη 28-5-2014 μετά το πέρας και των δεύτερων εκλογών οι ασκοί του Αιόλου άνοιξαν τα 10 σχολεία στην Λέσβο υποβαθμίστηκαν και οι διαθεσιμότητες έφτασαν και στο χωριό μας.
  Άραγε με τις ψήφους ποιών………

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.